Sorularınız destek@intense.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi “Intense Yazılım İnternet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.” ile “www.mahalle.io” sitesine kaydolan “Kullanıcı” arasında Kullanıcı’nın website ve uygulamayı kullanmasına yönelik website ve uygulamanın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcının kayıt olurken onaylaması ile düzenlenmiştir.

1.Taraflar

“Intense Yazılım” Intense Yazılım Internet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ni

“Mahalle.io” Intense Yazılım Internet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin www.mahalle.io alan adı ile sunduğu API ile güncel mahalle hizmeti uygulamasını,

“İçerik” Web site ve uygulamada yer alan veya erişilen her türlü veriyi,

“Kullanıcı” Sözleşme koşullarını kabul ederek web site ve uygulamayı kullanacak gerçek ve tüzel kişileri,

“Uygulama” Mahalle.io tarafından Kullanıcı’ya website veya mobil cihazlar üzerinden erişilen API tabanlı güncel mahalle hizmeti uygulamasını,

“Website” mahalle.io alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen; Intense Yazılım’ın sözleşme ile kapsamı belirtilen web sitelerini,

“Veri Merkezleri” Kullanıcının bu Hizmetten yararlanabilmesi için Website, Uygulama, İçerik ve/veya Kullanıcı verilerinin barındırılacağı Intense Yazılım’a veya Üçüncü Şahıslara ait ve yer sağlayıcı faaliyet belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hosting siteleri/mahalleri anlamına gelir. 

“Hizmet Sağlayıcılar” Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bir kısmını profesyonel olarak yerine getiren, mevzuat tarafından gerekmesi halinde sertifikaları olan yurt içi ve/veya yurt dışındaki Üçüncü Şahısları ifade eder.

“Üçüncü Şahıs” Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.

“Üçüncü Şahıs Yazılımları” Mülkiyet hakları Üçüncü Şahıslara ait olan herhangi bir yazılım ürünü anlamına gelir.

“API” Bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. API, Web uygulaması, İşletim sistemi, veritabanı, donanımlar yahut yazılım kütüphanesi için kullanılabilir. Günümüzde yoğunlukla web tabanlı uygulamlarda istemci (client) ve sunucu (server) arasındaki iletişimi sağlayan bir sözleşme olarak kullanılmaktadır. Öyle ki istemci spesifik bir formatta veri talep eder ve her halükarda sunucudan yine belirli bir formatta cevap alır. Bu durum API’nın özel bir formu olarak WebAPI olarak da adlandırılır.

“Fikri Mülkiyet Hakları” Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, telif hakkı, ticari marka uygulamaları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili dokümantasyon hakları anlamına gelir.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1   İşbu Sözleşme, Website ve Uygulama üzerinden erişilen API tabanlı güncel mahalle hizmeti uygulamasının Kullanıcı tarafından faydalanılmasına ve Website ve Uygulama’ya yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2   İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın kayıt olurken işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website ve Uygulama’da yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1   Kullanıcı, Uygulama’yı kullanabilmek için işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Intense Yazılım tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru bir şekilde sağladığını kabul, taahhüt ve beyan eder. Kullanıcı hesabının oluşturulması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin Kullanıcı tarafından yanlış, eksik veya güncel olmayan şekilde temin edilmesi nedeniyle Website ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve/veya bu nedenle oluşabilecek zararlardan Intense Yazılım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2   Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu beyan eder. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

3.3   Kullanıcı, Website ve Uygulama’yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Website’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4   Kullanıcı Web site ve Uygulama’dan faydalanmak şartı ile birden fazla hesap açabilir. Ancak SPAM, DDOS, kötüye kullanım, hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti Yönetmelik ve Kanunları’na aykırı ve amaç dışı kullanımı tespit edilmesi halinde hesabı askıya alınacak ve bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.5   Website ve/veya Uygulama’ya erişim Kullanıcı tarafından e-posta adresi (veya kullanıcı adı) ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Website üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek olup bu şifrenin kimseyle paylaşılmamasından, gizliliğinden ve güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. İşbu şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olur olmaz bu durumu derhal Intense Yazılım’a bildirmekle yükümlüdür.

3.6   Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerden yararlanmak için Website ve Uygulama’ya yüklediği her türlü İçerik’in mülkiyetinin ve İçerik’e ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmet kapsamında Intense Yazılım’ın İçerik’i kullanma hakkı vardır. Intense Yazılım’ın İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sisteme işlenecek veriler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Intense Yazılım yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle İçerik’i Uygulama ve Websitesi üzerinden her zaman silebilir. Kullanıcı, Intense Yazılım’ın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.7   Kullanıcı, Uygulamayı API ile farklı sistemlere entegre ettiğinde API ile aldığı ve gönderdiği bu verilerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.8        Kullanıcı, Uygulama ve Website’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını, yazılımları kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9   Uygulama’ya yüklenen içerikler ile ilgili her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Intense Yazılım, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Intense Yazılım, herhangi bir şekilde orataya çıkabilecek İçerik kaybından sorumlu değildir.

3.10 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının saklama kapasitesi ve aylık/yıllık işlem sayısı dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar satın aldığı paket detayında, Uygulama içinde belirtilecektir.

3.11 Kullanıcı, Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Intense Yazılım ile iletişime geçmeden önce problemin tespit edilmesi ve çözümü için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Website, Uygulama yahut diğer uygun kanallar üzerinden sağlanacaktır.

3.12 Kullanıcı, Website üzerinden iletişim araçları sağlanması durumunda bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun, Intense Yazılım ve Üçüncü Şahıslara zarar vermeyecek amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14 Intense Yazılım, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Website ve/veya Uygulama’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.15 Intense Yazılım, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve Website kapsamında yer alan koşul ve şartlara aykırı davranması halinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı hesabını sona erdirebilir. Intense Yazılım’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.16 Kullanıcı tarafından Intense Yazılım ile paylaşılan bilgi ve veriler işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Koşulları” kapsamında saklanacak ve kullanılacaktır. Kullanıcı, Intense Yazılım’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. Intense Yazılım, Kullanıcı bilgilerini; kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatiksel değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir.

 • Kullanıcı, eğer varsa, Hizmet kapsamında Intense Yazılım’a ve/veya Uygulamaya ileteceği gerçek kişi Üçüncü Şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında Üçüncü Şahıslara aktarılması için ilgili kişilerden gerekli açık izinleri almaktan ve/veya gerekli koşulların karşılandığını teyit etmekten münhasıran sorumlu olduğunu ve kendisinin Veri Sorumlusu olduğunu; Intense Yazılım’ın yalnızca Kullanıcı’nin talimat ve taleplerine göre hareket eden Veri İşleyen olacağını kabul etmiştir. Bu maddeye aykırılık ve Kullanıcı tarafından gereken izinlerin alınmaması sebebiyle Üçüncü Şahıslardan gelebilecek her türlü talep ve iddiadan Kullanıcı sorumlu olacak ve Intense Yazılım’ı hiçbir şekilde sorumlu tutamayacaktır.
 • Varsa, Hizmete erişilebilmesi ve Hizmetin Üçüncü Şahıs Yazılımlarıyla çalışabilmesi için gerekli ön koşullar mahalle.io web sitesinde duyurulacaktır. Bu koşulların karşılanmasından; münhasıran Kullanıcı sorumludur.
 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

4.1   Bu Sözleşme konusu Website ve Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları Intense Yazılım’a ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı’nın Website ve Uygulamayı işleme, değiştirme hakkı yoktur. Website ve Uygulama’nın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakları Intense Yazılım’ye ait olur.

4.2   Website ve Uygulama aylık/yıllık abonelik usülü ile kullanılmaktadır, Kullanıcı, abonelik aldığı zaman Web site ve Uygulamanın herhangi bir parçasında fikri ve/veya Mülki hak talep edemez. Intense Yazılım aynı ve benzer hizmetleri, Üçüncü Şahıslara verme ve Uygulama üzerindeki “mali/telif haklarını” dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar.

         Kullanıcı, Intense Yazılım’a işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve diğer amaçlarla bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması için kullanım hakkı tanımaktadır. Intense Yazılım, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.           

4.3   Kullanıcı, Uygulama ve Websiteyi herhangi bir şekilde kopyalamayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, Üçüncü Şahıslara kullandırtamaz.

4.4   Kullanıcı, Intense Yazılım’ın ve/veya bağlı olduğu şirket(ler)in herhangi bir şekilde ticari ünvanını, markasını, logosunu vs. kullanmayacaktır.

 1. MALİ HÜKÜMLER

5.1   İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Hizmetler, Kullanıcı’nın talebine istinaden ücretli veya ücretsiz olarak sunulabilmektedir. Ücretli ve ücretsiz Hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara Websitesi üzerinden erişilebilmekle birlikte söz konusu Hizmetler aşağıdaki koşullarda sunulacaktır;

5.1.1 Ücretsiz Kullanım

5.1.1.1 İşbu Sözleşme konusu Hizmetler Kullanıcı’ya, Uygulama ve/veya Website’sinde yer alan koşullar ve içerik kapsamında, belirtilecek süre veya birim boyunca ücretsiz olarak temin edilecektir.

5.1.2 Ücretli Kullanım

5.1.2.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerden Uygulama ve Website’sinde yer alan koşullar kapsamında, ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi halinde faydalanabilecektir.

5.1.2.2 İşbu Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Uygulama ve Website’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak birden fazla paket alabilir. Paket kullanım süresi dolduğunda silinir ve kalan kullanımları bir sonraki döneme aktarılmaz. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.1.2.3 Kullanıcı, üyelik döneminin bitiminde mahalle.io websitesi veya uygulamadasındaki güncel ücret üzerinden tekrar paket alarak uygulamayı kullanmaya devam edebilir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.1.2.4 Intense Yazılım, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında söz konusu üyelik dönemine ilişkin kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir.

5.1.2.5 Kullanıcı, Intense Yazılım veya Intense Yazılım tarafından onaylanmış Üçüncü Şahıslar üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabileceğini kabul etmiştir.

 1. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

6.1   Intense Yazılım, Uygulama’nın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için azami özeni göstermektedir. Intense Yazılım; Uygulama’nın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcı’nın özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Uygulama, Kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilmelidir. Intense Yazılım; performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermemektedir. Uygulama kullanmanın fayda ve zararları Kullanıcı’ya aittir.

6.2   Uygulama’nın içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir. Intense Yazılım, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili Üçüncü Şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

6.3   Intense Yazılım’ın (i) Verilerdeki hata ve kayıplardan (ii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (iii) Uygulama kullanım eğitimi ve destek hizmetlerinden; (iv) Uygulama’nın yanlış veya mevzuata aykırı kullanılmasından; (v) Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezlerinin ihmal ve kusurlarından; (vi) Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; (vii) Intense Yazılım’a ait olmayan veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından Intense Yazılım’a karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

6.4   Intense Yazılım’ın ağır kusur hali hariç olmak üzere; Uygulama’nın kullanımı ve bu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; Intense Yazılım’dan son satın alınan üyelik hizmeti için varsa ödenen “Hizmet Bedeli” ile sınırlı olup, ücretsiz kullanımlarda ise sorumluluğu bulunmamaktadır. Intense Yazılım; mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

 1. FESİH

7.1.  Kullanıcı ücretsiz olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise her zaman Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmakta olup Kullanıcı fesih tarihi itibariyle Website ve Uygulama’ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.2.  Kullanıcı ücretli olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise hizmet süresi bitmeden, Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, Intense Yazılım’a ödediği Hizmet Bedelinin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep hakkı yoktur. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi feshetmiş olsa da ödemesini yapmış olduğu hizmet süresi boyunca Hizmetlerden yararlanabilecektir. Kullanıcı, hizmet süresi sonu itibariyle Website ve Uygulama’ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.2.  Intense Yazılım, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Sözleşme konusu üyelik hizmetini elektronik posta ile Kullanıcı’ya bildirmek ve/veya kurumsal web sitesinde duyurmak kaydıyla tek taraflı olarak askıya alabilir, durdurabilir ve/veya üyelik hizmetini ve/veya bu Sözleşmeyi sona erdirebilir.

7.3.  Intense Yazılım, Kullanıcı hesabının 3 (üç) ay süresince kullanılmaması halinde işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilecektir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

         Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de Intense Yazılım yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelir. Bu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebeplerin nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1   Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

9.2   Devir: Kullanıcı, Intense Yazılım’ın önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Intense Yazılım’a karşı hüküm ifade etmez. Intense Yazılım, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

9.3   Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Tarafların tutmuş olduğu her türlü resmi kayıt ve defterler ile Yazılıma ait Veri Merkezleri tarafından tutulan elektronik kayıtları kesin delil teşkil eder.

9.4   Hakların Kullanılması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

9.5   Yetki: Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Çankırı Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. Bu Sözleşmede geçen ifadelerin yorumu konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

9.6   Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcı’nın etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde Intense Yazılım’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir. Mahalle.io’nun kurumsal web sitesinde yapılan duyurular da tebligat yerine geçer.

GİZLİLİK KOŞULLARI

 1. GENEL

Bu Websitesini ve içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, INTENSE YAZILIM İNTERNET TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED. ŞİRKETİ (“Intense Yazılım”) Websitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Websitesi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Websitesindeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

 1. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

Intense Yazılım (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin Üçüncü Şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin, Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Websitesi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

 1. AÇIK SİSTEM

Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa, üyeler dahil, Websitesi’ne giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin Üçüncü Şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, Websitesinin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 1. KULLANICI BİLGİLERİ

Kullanıcı tarafından Websitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Websitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Websitesi ve Hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, Üçüncü Şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibinin, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan, diğer Kullanıcılara veya Üçüncü Şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE

Site Sahibi bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz Üçüncü Şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Websitesine/Site Sahibine haber verilir.

 1. BİLGİLERİN KORUNMASI

Site Sahibi, Websitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Websitesinde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELER

Bu Websitesinde, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, Üçüncü Şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu web sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk, Üçüncü Şahıslara ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır.  Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz. 

 1. WEBSİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI

Kullanıcının Websitesi tarafından sunulan bazı Hizmetlerden veya Websitesinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu Hizmetlerden/Websitesinden yararlanıldığı takdirde, Hizmetten yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Websitesi veritabanına kaydedilebilir. Keza Hizmetlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilebilir.

 1. KİŞİSEL BİLGİLER
 1. Websitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler Websitesine verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Site Sahibine açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Websitesine açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin Site Sahibine karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, kişisel bilgilerini diğer kullanıcılarla veya Üçüncü Şahıslara paylaşmayı seçerse, kaydettiği/ilettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve Üçüncü Şahıslara karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.
 2. Site Sahibi, Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, Websitesinin, Site Sahibinin faaliyet alanındaki işlerin ve Hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veritabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda Site Sahibine açıkça izin vermiştir. Site Sahibi, Websitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hassas Bilgiler: Site Sahibi, Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı Site Sahibinin bir sorumluluğu yoktur.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; Hizmetlerin, Site Sahibinin, üyelerin, Üçüncü Şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

 1. TİCARİ İLETİŞİM

Intense Yazılım, Websitesine veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Red talepleri Intense Yazılım tarafından en geç on (10) iş günü içinde işleme alınacaktır. Ret yolları, göndericisinin Intense Yazılım olduğu elektronik iletilerde gösterilir.  

 1. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ

Site Sahibi, Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Websitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

 1. BİLGİ VE İLETİŞİM

www.mahelle.io web sitesinin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için destek@mahalle.io adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.Destek

Destek talepleriniz için: destek@intense.com.tr e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.